Picture CaptionsPicture Captions
[Caption.iT - Face in Hole]

Selamat Datang di Blog saya semoga mendapatkan informasi yang bermanfaat.

Jumat, 27 November 2009

Pitik Homo, diamput....!

Ceritane tentang sebuah peternakan ayam.

Iki crita pitik-pitik ndik peternakane Mat Pithi. Ndik kono onok 25 pitik babon karo situk pitik jago, tapi wis ngurak, tuwo. Ndelok pitik jagone wis tuwo koyok ngono iku mau, sing mestine wis gak isok diarepno isok nglakeni babon sing sak mono akehe, Mat Pithi mutusno tuku jago situk maneh, sing jik enom. Ndelok onok jago anyar, kathik jik enom, kabluk-ane mesti yo jik get, jago tuwo mau rumangsa kalah saingan. Biasane isok numpak-i babon selawe, hare ... Iki kok onok arek nom. Gak urung, babon-babon yo ngrubung jago enom mau, kepengin ngrasakno dilakeni. Jago tuwo yo cemburu berat, guk! Sopo gak mangkel, ndelok jago enom mau bolak-balik nyengklak babon-babon nganyeng mau iku.

Jago tuwo nyidek-i jago enom. "Dik, masiyo awakmu jik gagah, yo ojok serakah opoo.

Mosok babon selawe dipek kabeh, rek...."

Jago enom, sumbung, ngomong "Sak karepku tah, lik. Kate tak tumpak-i kabeh tah enggak, lak opo jare aku, tah. Opo maneh sing cidek-cidek aku yo pitik-pitik wedok iku dewe. Maeng mulo, tah, peno iku ojok loyo ngono. Pitik jago kok nyekuthuk koyok ngono, lik...", sinis.

"Iyo ae awak-awak iki wis umur akeh, cung. Biyen opo-o jik enom. Wedok-an selawe iku sopo sing numpak-i. Yok opo nek koen 15 aku sepuluh?" "Gak isok, cak....."

"Wis, peno 20 aku limo ae", penjaluk-e jago tuwo memelas. Timbang enggak.

"Gak isok. Selawe iku aku kabeh...", pitik enom jumawa.

"Wis, aku 2 ae, peno sing 23", pitik tuwo tambah memelas.

"Gak isok! Titik!"

Pitik tuwo nelongso. Biasa numpak pitik selawe, sak iki siji-sijio ae gak kumanan babar blas. Kabeh dipek jago enom.
"Wis ngene ae", jare jago tuwo. "Yok opo nek nganakno pertandingan. Sing menang oleh numpak-i pitik 25 kabeh, sing kalah ngaplo. Yok opo". Pitik jago tuwo nantang.

Nantang? Batine jago enom. Pitik wis loyo karek matek-e ae kathik ngejak pertandingan? Gak salah tah iki?

"Ayo. Kate pertandingan opo, lik, tak ladeni …"

"Mlayu!", jare pitik tuwo.

Mlayu? Pitik tuwo koyok ngono iku ngejak balapan mlayu? Wong mlaku ae wis srentengan?

"Ayo!"

"Tapi aku njaluk syarat", jare jago tuwo.

"Opo syarate?"

"Aku lak wis tuwo, tah. Aku tak mlayu disik. Nek wis kacek 10 meter,
kaet koen mulai mlayu."

Cumak 10 meter? Lha masiyo seket meter, tah, pasti isok tak uber.
Ngono batine jago enom. "Ya wis. Ayo!".

Pitik loro mau mulai ancang-ancang. Pitik tuwo mulai mlayu ndisik-i.
Begitu kacek 10 meter, pitik enom baru mulai mlayu. Tambah suwe jarak-e tambah cidhek. Pitik tuwo ambegane wis senen-kemis, mlayu, tapi yo gak isok banter. Tambah suwe jarak antarane pitik tuwo mbarek jago enom tambah cidhek.

Bareng karek sak meter maneh, ujug-ujug onok suwara bedhil "DER!". Pitik enom njengkang kenek bedhil manuk mau. Endase meh pecah keterjang timah pelurune bedhil manuk mau. Kejet-kejet sedhela, terus mati. Kukut wis! Sing nembak mau Mat Pithi. Lho, ola opo? Mat Pithi nyidek-i bangke-ne pitik jago enom sing wis mati mau. Gak tambah ditulungi tah yok opo, malah ditendang-tendang, mbarek misuh-misuh.

"Pitik jancukan. Wis ping sepuluh sak wulan iki aku mateni pitik. Angger-angger tuku mesti kliru pitik homo. Gak gelem numpak-i babon, malah nguber-uber pitik jago tuwo thok!

1 komentar: